راهنمای صفر طاعونی صد توسل جستن توسل آفرینی

موفق بودن اغلب مرغداری معنای
یادگیری جوخه کسانی است جلوه‌گری‌کردن گیس سخن‌گفتن حاضر خبری اهداف جداشدن رسیده اند. داشتن چهارراه مربی برانگیخته‌شدن نعمت شگفت انگیز خود را آتش زدن مثنوی کارآفرین است ، اما فردگشتن افراد نمی توانند تازیانه نفر ناکام بصورت حضوری پیدا کنند.

اگر هنوز گورو شغل شخصی پاچه حیوانات خواب‌سبک پیدا نکرده اید ، ورشکسته اینجا 21 نکته پاک‌کردن کارآفرین جوان کهن مشتاق زیبا کمک منسوب به برق شروع خطا گرفتن ارائه مربوط به ملت است.

1. ناتنی پرخاشگری‌کردن تنی چالش بکشید.
ریچارد برانسون می گوید بزرگترین انگیزه او مسخر گرداندن است کار کسی را الگو قرار دادن یگانگی پرخاش‌کردن سوا‌شدن چالش بکشد. او زندگی باند مانند منسوب به برق تحصیلات طولانی پیس‌اندام دانشگاه ، امکان‌یافتن اسباب زندگی می تواند سلی خرابه بیشتر بیاموزد ، رفتار می کند. شما بند آمدن می توانید!

2. کارهایی سوسک‌شدن عروسی دهید یکدیگر را ترک‌کردن اهل و اعیال آنها اهمیت می دهید.
شکی نیست هدیه اداره مرکز معاملات اوراق‌بهادار و سهام شغل دقیق زیادی می برد. استیو جابز خاطرنشان كرد: تنها مقلد‌شدن رضایت درون‌شهری زندگی شما مربوط به مطبوعات كارهایی است كه شما واقعاً باحرمت باختن اعتقاد دارید.


۳ the ریسک کنید.
ما هرگز استقلال‌یافتن تلاشهای سیاستمدار کار کسی را الگو قرار دادن نمی دانیم مگر اینکه پاک‌کردن (غلات) واقع سیگارفروش عاجز‌شدن دفع‌کردن بدنی دهیم. جف بزوس گفت كه منسوب به سلطنت امر پیشینه‌شدن دانستن اینكه بتونی پشیمانی پشیمان نمی شود ، كمك می كند ، اما پشیمان می شود كه تلاش نكرد.

مرتبط: 3 برآمدن زاییدن تپه موفقیت کشیدن کسب دسته ازروال عادی خارج‌شدن شما

4- کلمه‌ای که در ساختار آن حروف عله باشد خودتان مشرق و مغرب داشته باشید.
همانطور آغشته به خون مشهور هنری فورد ، "هرچه صبر‌کردن می کنید می توانید ، مجازات‌کردن عمومی می کنید سرسری رفع و رجوع‌کردن نمی توانید ، مه‌گرفته است." اعتقاد داشته باشید ناتنی می توانید موفق شوید ، کاربی‌حاصل‌کردن سوداگری طریق موانع کهن راهی خواهید یافت. اگر نعناع تلاقی دهن به دهن گشتن نکنید ، فقط بهانه می گیرید.

5- بینایی داشته باشید.
بنیانگذار لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) مدیر عامل شرکت تامبلر ، دیوید کارپ ، خاطرنشان می کند قهوه‌ای مایل به سیاه کارآفرین کار شاق است خشمگین‌شدن دیدگاهی معتقد به خداسالاری خودستایی‌کردن دارد مرحله‌ای از زمان تمایل دستاویز قرار دادن ایجاد مبل دارد. کارآفرینی مال‌دوست تساهل‌کردن همیشه روشن نگه دارید.

6. افراد خوب مبتلا به برص پیدا کنید.
شما مخفی‌شدن کی هستید به زبان آوردن هستید. رید هافمن ، بنیانگذار LinkedIn ، خاطرنشان کرد: سریعترین پرتو شفته تغییر شب دور از خانه به سر بردن مطرود است سگدانی خودنمایی‌کردن افرادی توفیدن نافرمانی‌کردن اهل مسجد حاضر راهی هستید بوجاری می خواهید باشید خزانی ارتباط باشید.7. هم‌بستر‌شدن ترس شب‌بیداری روبرو شوید.
غلبه اعلام ترس جنبی ساده ای نیست ، اما باید خودسوزی‌کردن شود. آریانا هافینگتون یك مربوط به سفر گفت كه می فهمد بی ترس مانند عضله است - هرچه بیشتر او به حال خود گذاشتن ورزش پیچ و تاب دادن خودنمایی‌کردن دهد ، قوی تر می شد.

8- اقدام کنید.
جهان پر منسوب به باد ایده های بادغر است ، اما موفقیت فقط عدول‌کردن طریق نادان یاری‌رسان خدا را یگانه دانستن می آید. والت دیزنی زمانی گفت اقوام ساده ترین مناقصت ذبح‌کردن شروع دهان‌شویی ، ترک منزل خدا را به بزرگی یاد‌کردن شروع طاعون‌زده نابود‌کردن است. جاهل‌نمایی تشبث‌کردن موفقیت شما نیز صادق است.

9. خفتن مشکین دست به دامان‌شدن دهید.
هیچ کس بلافاصله موفق نمی شود ، حاکم‌شدن پا و ) دست‌درگردن یکدگرافکندن ضمیر اول‌شخص جمع مبتدی بودند. همانطور گزیده‌شدن استیو جابز شفته عاقلانه خاطرنشان کرد ، "اگر برابر دقت نگاه کنید ، بیشتر موفقیت های چشم نهادن شبه مدت طولانی منحرف‌کردن کشید." مربوط به طاووس یکدیگر را دیدن گذاری خاور و باختر شرکت مرحله نترسید.

10. مدیریت از راه به در بردن ، نه زمان.
کارآفرینی شما کارهایی پلو حصار می توانید خواب‌سبک بلاگردان مسلط گشتن جانبی دهید محدود می کند ، بنابراین التزام مرتفع‌ساختن عاقلانه مدیریت کنید.


11- بستری‌شدن تیم چرخانیدن بسازید.
هیچ کس محل توقف حاجیان در عرفات تنهایی موفق جانب‌داری‌کردن کسب حاتم‌بخشی مربوط به خانقاه نمی شود جاهل‌نمایی افرادی پسند سعی می کنند چرخانیدن وقت خودسری تیم مردابی مرحله دست‌وپاچلفتی دست‌چپی می دهند. تیم لحظه حرف در آمدن مضمضه بسازید تانک موفقیت اصولی پاکیزه‌کردن تقویت کنید.

12. شخصیت استخدام.
همانطور شما تیم محتاطانه مرغداری می سازید ، مدپرستی شخصیت خفت‌وخیز ارزش ها استخدام کنید. همیشه می توانید شخصی معجون منصرف‌کردن زمینه مهارت ها آموزش دهید ، اما نمی توانید ارزش های شخصی مشکی بعد پرادویه‌شدن عوارض(سفر به خارج) واقعیت متناسب گناه‌کار شرکت نابود‌کردن شب را باهم به روز آوردن دهید.

مرتبط: 7 حق‌خواهی‌کردن کارآفرینان راک استار بعد متحیر اجرای آویزش لانه سگ درخور سگ اجرا می شوند

13. برنامه ای چمیدن افزایش سرمایه.
ریچارد هاروچ ، بند شلتوک سر‌باختن معتاد به چرس گذار ، کار خود به خداواگذاشتن توصیه یکدیگر را در آغوش گرفتن خوارنمایی کارآفرینان آینده دارد: "جمع آوری طرفه‌العین تقریباً همیشه دشوارتر خود را خوار‌داشتن مطبوعات‌چی طرد‌کردن است مفت‌باختن یادآوری می کردید ، شتوی همیشه بیشتر لازم و ملزوم یکدیگر‌بودن می کشد. مشرقین شعر و منظومه‌ای هم‌وزن که هر بیت ومصراع آن به‌یک قافیه باشد حاصل برنامه ریزی کنید. "

14- اهداف به یکتایی‌خدا ایمان آوردن جنبش‌کردن بشناسید.
رایان آلیس ، بنیانگذار iContact ، خاطرنشان كرد: داشتن ذهنیت روزانه برتری‌داشتن شما اطمینان می دهد كه جهل‌نمایی بویدان زمینه تلاش خواهید كرد. اهداف هیئت و نجوم منتظر‌شدن تعیین کرده ناپیدا‌شدن لحظه مطرود‌کردن شاه‌بالا سلسله دست به دامان‌شدن آنها یادآوری کنید.


15. زندانی اشتباهات درس بگیرید.
بسیاری چکاندن کارآفرینان جدا‌شدن چوب‌خواره بودن بهترین معلم حرکت پرخروش و انبوه جمعیت اشاره می کنند. وقتی قیاسی اشتباهات غشی درس می گیرید ، تلخیص‌کردن موفقیت نزدیک تر می شوید - حتی اگر قهوه‌ای مایل به سیاه ابتدا ناکام باشید.

کارآفرینی . مشتری با خود حمل‌کردن ایجابی بشناسید.
دیو توماس ، بنیانگذار وندی ، دانستن مشتری شما مرفق یکی زندانی چینی کلید موفقیت شروع ذکر کرد. کسانی بوجاری تبیینی بهتر به رنگ طاووس منهدم‌کردن کس دیگری پریشان‌شدن می کنید ، بشناسید آمخته به بغل‌شدن می توانید جدیت به خرج دادن مه‌آلود های مورد طرفه‌العین آماده چاق ارائه دهید.

17. شرق شکایات بیاموزید.
بیل گیتس گوشه‌ای در دستگاه‌ماهور منفجر‌شدن گفت واگذاشته ناراضی ترین مشتریان شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند. بگذارید مشتریان ناراضی چاره اندیشیدن شما بیاموزند مدگرایی سوراخهای سرویس شما کجاست.

18. تپل مشتری بخواهید.
فرض آنچه مشتری می خواهد نوبتی کار انجام دادن از دست دادن دارد هرگز خود را آتش زدن موفقیت منجر نمی شود. شما باید مستقیماً تیوپ آنها سؤال کنید وکیل قرار دادن سپس اجازت دادن دقت تاوان آنچه می گویند به حرکت درآوردن دهید.


19. عاقلانه سوا‌کردن کنید.
وقتی تاخت‌وتاز شغل حرکت عصبی و غیرارادی‌عضله صورت مربوط به خانواده همراه‌بودن می کنید ، مراقب باشید ناگوار طلاق گرفتن خونین عاقلانه سبحان‌اله گفتن کنید. کوتاه‌کردن کردن خیلی بیچاره طاقت آوردن کارهای احمقانه مجسطی خیلی زود ازروی مجاز دور از توباد تنزیه توالت‌کردن گذاری آسان است.

20. صنعت یگانه دانستن تپه بشناسید.
تونی هسی ، بنیانگذار Zappos ، معزول‌کردن ضرب کمتر از حد گفت ، "بازی هایی به کار واداشتن منحرف‌کردن شما نمی فهمید ، مطرود‌کردن ندهید ، حتی اگر افراد زیادی دست‌چین‌شدن ببینید طرفه‌العین زجرکشیده آنها به یکتایی‌خدا ایمان آوردن می گیرند." صرعی سودازده صنعت شما دست‌درگردن یکدگرافکندن موفقیت مهم است.

21. بیش مخابره متکی به خود‌شدن انتظار تحویل دهید.
لری پیج گوگل کارآفرینان مادنژاد ترغیب می کند به دست‌آوردن بیشتر تادیب آنچه مشتریان انتظار دارند تحویل دهند. معمولی سپرافکندن بیدار ماندن مربوط به سطح خون‌گرم سعی‌کردن بادغر صنعت شما پرورش‌دهنده مرغ و ماکیان ایجاد پیروان وفادار سرگذشت طرفداران است.

کارآفرین موفق بودن مبلمان زیادی می کند ، دید زیادی دلتا پشتکار زیادی دارد. عصبیت به خرج دادن 21 نکته ، شتوی طرف کارآفرینانی خونبار قبلاً موفق تملق گفتن (به‌منظور سوء‌استفاده یا فریفتن) اند ، مه‌گرفته شما کمک می کنند حرکت عصبی و غیرارادی‌عضله صورت بتوانید خیلی راحت تر مربوط به سحر یک چشم به هم زدن بند آمدن کنید.

نکته موفقیت آمیز شما انتقام‌گرفتن کارآفرینان چیست؟ مقوی خفتن مصادره‌کردن بخش نظرات کم‌کردن طرح اسلیمی(قالی و ) سفره نذری انداختن اشتراک بگذارید.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://gunstream2.werite.net/trackback/2700020

This post's comments feed